Запорожское обласное управление лесного и охотничьего хозяйства
   
надіслати листа   мапа сайту
 
пошук по сайту 
Про управління
 
Структура управління
 
Звернення громадян
 
Новини
 
Лісогосподарська діяльність
 
Ліси області
 
Адміністративні послуги
 
Фінансово-економічні результати
 
Запобігання та протидія корупції
 
Прийом громадян
 
Фотоальбом
 
Контакти
 

Надання адміністративних послуг мисливцямFacebook

 
Новини::Положення про військовий облік військовозобов’язаних та призовників
 
 
 
 
Положення про військовий облік військовозобов’язаних та призовників

21.02.2018

          Із виникненням конфлікту на сході України держава посилила контроль за підприємствами (установами, організаціями) в частині ведення ними військового обліку військовозобов’язаних і призовників. На допомогу кадровикам і керівникам підприємств — повний текст Положення № 921.

          Нормативним актом, що визначає порядок ведення військового обліку, є Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджене постановою КМУ від 07.12.2016 № 921 (далі — Положення № 921), яким визначено механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

          Порядком № 921 визначено кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку: •

         у військових комісаріатах за наявності на військовому обліку; •

         у державних органах за наявності на військовому обліку; •

         на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку.

          Окрім того, за наявності на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях менше 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50% посадового окладу, крім державних службовців.

          Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів: •

         для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці; •

         для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення.

         Порядком № 921 визначено, які громадяни підлягають взяттю на військовий облік призовників та військовозобов’язаних, а також хто не підлягає взяттю на військовий облік. Призовники і військовозобов’язані, які прибуватимуть до нового місця проживання в адміністративно-територіальну одиницю, де відсутні районні (міські) військові комісаріати, для взяття на військовий облік у семиденний строк особисто мають прибути із військово-обліковими документами у районний (міський) військовий комісаріат. Про призовників і військовозобов’язаних, які вибули до нового постійного місця проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з військового обліку, виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради повідомлятиме районному (міському) військовому комісаріату для вжиття відповідних заходів.

         З метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних на державні органи, підприємства, установи та організації покладатиметься виконання таких заходів: •

          перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюватиметься тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки; •

          надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу); •

          оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття; •

          забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими Порядком № 921 та іншими документами первинного обліку відповідно до законодавства; •

          взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних; •

         організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку; •

          у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних; •

          складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць; •

          приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час; •

          своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час; •

          постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи; •

          постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом; •

          ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозабов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

         Як і раніше персональний облік призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях будуть вести згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника», а державних службовців у центральних і місцевих органах виконавчої влади, інших державних органах — згідно з формою первинного обліку «Особова картка державного службовця».

          Окрім того Порядком № 921 затверджено, зокрема: •

          правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних; •

          форму повідомлення про зміну облікових даних; •

          форму списку громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць; •

          форму звернення до керівника місцевого органу Нацполіції щодо ухилення громадян від виконання військового обов’язку; •

         форму журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

         Загалом Порядком № 921 затверджено 29 додатків, якими визначено форми документів з питань військового обліку, а також перелік питань які підлягають перевірці з організації та ведення військового обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку.